• Gợi ý:
  • Sơn sinh thái, sơn nước, sơn dầu...

Chứng nhận Cradle to Cradle ở cấp độ Vàng theo Phiên bản 3.0 phải đáp ứng các yêu cầu nào?

Mô tả các sản phẩm sơn Graphenstone đạt chứng chỉ Cradle to Cradle cấp độ Vàng
Graphenstone là một loạt các loại sơn và chất độn gốc vôi. Chúng được thiết kế để tận dụng khả năng thở, kháng khuẩn, chống nấm và chống côn trùng của vôi và được thiết kế để tăng cường tính linh hoạt, độ cứng và độ dẫn nhiệt thông qua việc sử dụng graphene.

Chứng chỉ này bao gồm các sản phẩm sau:
AmbientPro + Premium, Biosphere Premium, Ecosphere Premium, Eggshell, Filler F10 / F20 Premium, Füllmasse Premium, Kratzputz Premium, Stuki Premium (Chỉ cho màu trắng)

Sản phẩm này đã được đánh giá dành riêng cho việc sử dụng bởi các họa sĩ / thợ trang trí chuyên nghiệp được đào tạo về cách xử lý và sử dụng thiết bị bảo vệ thích hợp cho các loại sơn có nguy cơ Ăn mòn / Kích ứng Da, Mắt và Đường hô hấp.

chung-nhan-cradle-to-cradle-cap-do-vang-gold

Tất cả sản phẩm được chứng nhận ở cấp độ Vàng theo Phiên bản 3.0 phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Độ lành mạnh của vật liệu

- Sản phẩm đã được đánh giá 100% (theo trọng lượng) bằng xếp hạng A,B,C. Tất cả EMCs đã được đánh giá là non-X.
- Sản phẩm chứa các vật liệu được đánh giá no X (không yêu cầu chiến lược tối ưu hóa).
- Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải C2C

2. Tái sử dụng vật liệu

- Sản phẩm có điểm số tái sử dụng vật liệu ≥65.
- Nhà sản xuất đã hoàn thành một chiến lược “quản lý dưỡng chất” cho sản phẩm bao gồm phạm vi, thời gian và ngân sách.

3. Năng lượng tái tạo và kiểm soát carbon

- Ở giai đoạn cuối của sản xuất, 50% điện năng sử dụng là từ nguồn tái tạo hoặc được bù vào bằng những dự án năng lượng tái tạo, và 50% phát thải trực tiếp tại chỗ là phần bù lại.

4. Quản lý nước

- Các hóa chất trong quá trình xử lý liên quan đến sản phẩm có trong nước thải được tối ưu hóa (các hóa chất bị cho là có vấn đề được tiếp tục cho chảy trong hệ thống phục hồi dưỡng chất; nước thải ra khỏi nhà máy không chứa hóa chất bị đánh giá là có vấn đề). HOẶC
- Chứng minh sự tiến bộ về chiến lược phát triển cho các yêu cầu của cấp độ Bạc (yêu cầu các cơ sở không có nước thải liên quan đến sản phẩm).

5. Công bằng xã hội

- Hoàn thành hai trong số những yêu cầu của cấp độ Bạc: Kiểm toán cụ thể vật liệu và/hoặc các vấn đề liên quan hoặc đạt được chứng nhận liên quan đến mức tối thiểu 25% vật liệu sản phẩm theo trọng lượng (Chứng nhận FSC, Thương mại Công bằng, v.v...). HOẶC
- Điều tra đầy đủ các vấn đề xã hội liện quan đến dây chuyền cung ứng và phát triển một chương trình tác động tích cực. HOẶC
- Công ty đang chủ động thực hiện một dự án xã hội sáng tạo có tác động tích cực đến đời sống của nhân viên, cộng đồng địa phương, cộng đồng toàn cầu, các khía cạnh xã hội của chuỗi cung ứng sản phẩm hoặc đến việc tái chế/tái sử dụng..

chung-nhan-cradle-to-cradle-cap-do-vang-gold

 

PNCONST Tổng hợp


 

0
vattuxaydung.info back to top